Grace Mwanja

Ms Mwanja is a women’s rights defender.

Ms Mwanja is a women’s rights defender and public relations and communications professional. @GraceMwanja